Ochrona danych Osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest Swimaholic s.r.o. (dalej „Swimaholic”) z siedzibą we U Průhonu 17, Praha 7, 170 00, DIČ: CZ05645760.
Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Swimaholic?
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Swimaholic, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email : info@swimaholic.pl.
 
Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas procesu dokonywania zakupu w sklepie internetowym, przy wypełnieniu formularza kontaktowego bądź podczas zapisu do newslettera.
Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towaru kupione od naszych kontrahentów. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: informacje o zawarciu umowy z kontrahentem (o przyjęciu Twojej oferty) czy informacje o statusie płatności. Informacje o Tobie otrzymujemy również od serwisu aukcyjnego - Twoje dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 
W jakim celu i na jakiej podstawie Swimaholic przetwarza Twoje dane osobowe?
Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:
Umożliwienia przeprowadzenia realizacji zamówienia w ramach sklepu internetowego www.swimaholic.pl
umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach sklepu;
zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji;
obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym z realizacją Twojego zamówienia
Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 
Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:
analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej swimaholic.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników swimaholic.pl w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);
windykacji należności;
prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
zapewnienia obsługi usług płatniczych;
zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika;
kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
prowadzenia analiz statystycznych;
przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 
Swimaholic jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:
zapisywania danych w plikach cookies;
gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
Pamiętaj - możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś bądź pisząc do nasz na adres : info@swimaholic.pl
Czy musisz podać Swimaholic swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy (realizacja zamówienia) tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy.
 
W jakim celu potrzebujemy Twoje poszczególne dane?
Imię, nazwisko - Twoje imię i nazwisko potrzebujemy w celu zrealizowania umowy. Te dane przekazujemy firmie kurierskiej bądź pocztowej, która dostarcza Twoją paczkę.
Dodatkowo Twoje imię i nazwisko potrzebne jest nam w celu kontaktu z Tobą w sprawie zamówień, reklamacji, zwrotów towaru.
Adres - Twój adres potrzebny jest nam w celu dostarczenia do Ciebie paczki. Adres przekazujemy firmie kurierskiej.
Numer telefonu - Twój numer telefonu potrzebny jest nam do zrealizowania Twojego zamówienia. Dodatkowo numer przekazujemy firmie kurierskiej.
Adres e-mail - Twój adres niezbędny jest do realizacji zamówienia. Przesyłamy go również firmie kurierskiej.
 
Jakie masz uprawnienia wobec Swimaholic?
Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
w odniesieniu do do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Swimaholic cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 
Komu Swimaholic udostępnia Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, firmom kurierskim które współpracują z Swimaholic), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na sklepie internetowym. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.
 
Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?
Swimaholic przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem.
Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 10 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.
 
Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?
Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
 
Polityka COOKIES
Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 
Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę nternetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 
W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany stawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

Może Ci się również przydać