REGULAMIN

REGULAMIN

Swimaholic.pl z siedzibą w Pradze.
Numer identifikacyjny: 05645760 
z pozwoleniem na sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu on-line umieszczonego na stronie internetowej www.swimaholic.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Klient wraz ze złożeniem zamówienia akceptuje regulamin sformułowany przez Sprzedawcę. Kontakty między Klientem a Sprzedawcą są specyfikowane przez regulamin, który jest wiążący dla obu stron. Sprzedawca może edytować czy uzupełniać postanowienia regulaminu. Tym postanowieniem nie zostały anulowane wcześniej sformułowane prawa i obowiązki.

2. ZAMÓWIENIE TOWARU

Sprzedawca zobowiązuje się, że swoim Klientom bedzie dostarczać towar w idealnym stanie i w zgodzie z  opisem oraz właściwościami typowymi dla konkretnego rodzaju towaru, który odpowiada normom, przepisom i regulacjom handlowym na terenie Republiki Czeskiej. Warunkiem realizacji internetowego zamówienia jest uzupełnienie wszystkich, wymaganych w formularzu zamówienia, danych. Zamówienie jest jednocześnie początkiem realizacji umowy kupna-sprzedaży, która jest dokończona poprzez dostarczenie towaru Klientowi. Realizacja umowy rozpoczyna się wraz z oficjalnym potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedawcę.

3. POTWIERDZENIE I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie potwierdzone do 24 godzin od jego przyjęcia (o potwierdzeniu zamówienia, jak również o rozpoczęciu ekspedycji towatu, Klient zostanie poinformowany drogą mailową). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem.

Klient może do 24 godzin bez podania powodu anulować zamówienie telefonicznie lub e-mailem. Wystarczy podać swoje imię i nazwisko, e-mail oraz opis zamówionego towaru.

4. DOSTAWA

W przypadku gdy w paczce czegoś brakuje, proszę poprosić o natychmiastowe zważenie paczki - jeśli waga rzeczywista różni się od tej na dokumencie przewozowym, paczka została wykradziona. W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za stratę i reklamacje jej dotyczące nie będą brane pod uwagę (takie reklamacje są uważane za niezgodne z regulaminem i zostaną odesłane z powrotem).

5. PŁATNOŚCI

Za towar można zapłacić w następujacy sposób:

1) kurierowi - przesyłka za pobraniem

2) kartą czy Przelewy24 w tytule przelewu wpisując numer zamówienia

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Poprzez odesłanie zamówienia Klient zgadza się z przetwarzaniem danych osobowych, które udostepnił Sprzedawcy w ramach składania zamówienia. Klient ma prawo kiedykolwiek w przyszłości anulować swoją zgodę. Sprzedawca zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobom trzecim oraz wykorzystywania ich wyłącznie w celu komunikacji i handlu z Klientem.

7. GWARANCJA ZWTORU PIENIĘDZY

7.1 Zasady zwrotu

1. Do zwrotu przyjmowany jest wyłącznie towar nie noszący znaków użytkowania, nadający się do dalszej sprzedaży.

2. Zwrot pieniędzy dokonywany jest na wskazane przez Klienta konto bankowe. Jest to jedyny możliwy sposób zwrotu należności.

7.2 Zasady reklamacji

1. Reklamację trzeba wnieść bez zbędnego opóźnienia, jak tylko pojawiła się wada. Ewentualne przedłużenie przy dalszym używaniu towaru może powiększyć wadę i pogorszyć stan produktu, który może się już nie nadawać do reklamacji.

2. Gwarancja na towar wynosi 24 miesiące (które rozpoczynają się od dnia przyjęcia towaru).

3. Okresu gwarancji  nie można mylić z żywotnością produktu, czyli z okresem, który może towar wytrzymać (przy właściwym używaniu, włącznie z pielęgnacją oraz w zależności od warunków i intensywności jego eksploatacji).

4. W sytuacji, gdy Klient po otrzymaniu towaru zauważy, że otrzymany towar nie jest zgodny z zamówionym produktem lub jeśli produkt jest wadliwy, powinien on niezwłocznie (najpóźniej do 5 dni od odebrania towaru) poinformować (e-mailem lub telefonicznie) Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

5. Jeśli na zakupionym produkcie pojawi się wada, Klient ma prawo tą wadę reklamować. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki od Klienta.

6. Wada oznacza zmianę właściwości produktu, która nastąpiła wskutek użycia nieodpowiedniego lub niskojakościowego materiału, błędu w technologii produkcji czy nieodpowiedniej realizacji projektu.

7. Wada nie jest zmianą (właściwości) produktu, która powstała w okresie gwarancji jako następstwo niewłaściwego używania, niewłaściwej lub niedostatecznej pielęgnacji, naturalnych zmian materiału z którego towar został wyprodukowany czy jakiegokolwiek zniszczenia przez użytkownika lub osobę trzecią.

8. Reklamacja może zostać zaakceptowana, jeżeli reklamowany towar jest kompletny i w reklamacji nie przeszkadza naruszenie podstawowych zasady higieny. Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany produkt wyczyszczony, pozbawiony zabrudzeń i z dotrzymaniem podstawowych zasad higieny. E-sklep www.swimaholic.pl ma prawo nie przyjąć do reklamacji towaru, który nie spełnia podstawowych zasad higieny.

9. Proces reklamacji, łącznie z usunięciem wady, zostanie bez zbędnych opóźnień zakończony najpóźniej do 30 dni od daty przyjęcia reklamacji. Odpowiedni pracownik może w konkretnym przypadku ustalić z Klientem przedłużenie procesu.

10. Klient rozpoczyna proces reklamacyjny poprzez wysyłkę produktu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym i kopią dokumentu potwierdzającego zakup (faktura) na adres: 

Packeta Poland
ID 92439040
Panattoni Park Bielsko-Biała
ul. Księdza Józefa Londzina 106
43-382 Bielsko-Biała
 
7.3 Wymiana towaru

W razie potrzeby nienoszony i nieuszkodzony towar wymienimy Państwu za inny. Produkt wystarczy wysłać jako poleconą paczkę (nie za pobraniem) na nasz adres. Koszty związane z wymianą w pełni ponosi kupujący.

7.4 Niezgodność umowy kupna i zamówienia

W przypadku, że towar przy odbiorze przez Klienta jest niezgodny z towarem opisanym w zamówieniu (umowie kupna), Klient ma prawo do bezpłatnej i natychmiastowej zmiany zamówienia na takie, którego dokonał. Szczególnie ma prawo wymagać:

·       wymiany produktu lub jego naprawy

·       odpowiedniego obniżenia ceny

·       odstąpienia od umowy

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży
 

1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od kupna na piśmie. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu Kupujący może wykorzystać formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jest to jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 (czternaście) dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Sprzedawca wydłuża jednakże wskazany termin do 30 dni, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów Produktów lub dostawa przebiega w kilku częściach, termin ten jest liczony od dnia doręczenia Kupującemu ostatniej dostawy Produktów.

 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Powyższy regulamin obowiązuje w brzmieniu w jakim znajduje się na stronach internetowych Sprzedawcy. Poprzez wysłanie elektronicznego zamówienia Klient bez wyjątków zgadza się ze stanem regulaminu w dniu, w którym dokonał zakupu, ceną zamówionego towaru włącznie z kosztem dostawy przedłożonym w katalogu sklepu internetowego, o ile w konkretnym przypadku nie ustalono inaczej. Odesłanie zamówienia jest zawsze zobowiązujące.

Może Ci się również przydać